Sözlükte "şovenlik" ne demek?

1. Şoven olma durumu ya da şovence davranış.
2. Değişik ırk ve uluslar arasında ırksal ve ulusal düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı ve bağnaz ulusçuluk akımışovenlik

Şovenlik kelimesinin ingilizcesi

n. chauvinism, flag waving, jingoism